ODONTOLOGIA

HOLISTICA

L’odontologia Biològica u Holística és una branca relativament nova dins l’Odontologia, som pocs els especialistes formats en aquesta disciplina. El diagnòstic i el tractament de les malalties es tracta relacionant la cavitat bucal (especialment les dents) amb la resta de l’organisme a nivell físic, bioquímic, emocional, social i energètic. Procurem utilitzar tractaments i mètodes de diagnòstic de tall biològic, evitant utilitzar tècniques, substàncies i materials potencialment tòxics , alergizants o contaminants.

“Les forces naturals que es troben dins de nosaltres són les que veritablement guareixen les malalties.” 

 

Hipòcrates

L'Odontologia holística és la forma de tractar a la persona des de la boca, d'una manera integral. Totes les parts del nostre cos i el nostre ésser estan relacionades entre si, en part a causa que ment, òrgans i teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa (sistema nerviós vegetatiu) integrant-los en aquest tot i mantenint-ho en el seu màxim equilibri possible. Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrès emocional...) pot alterar el neurovegetatiu i així aparèixer símptomes diversos a qualsevol zona de cos. Així doncs tenint en compte la relació de les dents amb els altres teixits i òrgans del cos s'explica que moltes patologies millorin i fins i tot se solucionin amb el tractament de la dent responsable.


La Teràpia Neural pretén neutralitzar aquestes irritacions (cicatriu de cirurgia, el queixal de judici en mala posició, una dent endodonciada, la inflamació crònica de la geniva) mitjançant injeccions en punts específics segons la història de vida de cada persona, perquè el seu sistema nerviós busqui un nou ordre de major equilibri, en el qual, el dolor, la infecció, l'al·lèrgia, el desarreglo hormonal... potser ja no tindran necessitat de ser.


En tractaments com a extraccions, endodòncies, curetatges, etc. és saludable realitzar la Teràpia Neural combinant-la  amb teràpies naturals com la fitoteràpia, aromateràpia, homeopatia, kinesiologia.., per sumar cap a una odontologia de futur en què escoltem també  a la persona i intentem involucrar-la en les decisions per treballar junts i recuperar la seva autoecoorganització.


També les obturacions d'amalgames amb mercuri i les pròtesis amb metalls poden empitjorar la nostra salut depenent de com de ple estigui el nostre barril de resistència. Els odontòlegs podem eliminar tòxics de la boca dels pacients, canviant-los per materials de millor comportament biològic.