ODONTOPEDIATRÍA

Les dents de llet o temporals són tan importants per al meu fill?

 

Molts pares, per falta d'informació, pensen equivocadament que ja que les dents temporals, primaris o “de llet” es cauran més endavant, no són importants. Les dents temporals són importants per diverses raons:

  • Serveixen perquè el nen pugui mastegar i alimentar-se apropiadament i créixer adequadament.

  • Serveixen perquè el nen aprengui a parlar i a pronunciar les lletres correctament.

  • Serveixen per donar una imatge de harmonia facial.

  • Serveixen per mantenir l'espai necessari perquè, quan sigui el moment del recanvi dentari, la dent permanent que va a sortir tingui el seu espai en l'arcada.

Així doncs és fonamental la prevenció i un diagnòstic primerenc de la càries en les dents dels nens per evitar tractaments més invasius

 

Quan haig de començar a usar la pasta de dents amb el meu fill?

 

Es recomana començar a usar la pasta de dents fluorada en els nens quan aquests tinguin entre 2 i 3 anys de edat. Fins a aquesta edat, els pares netegeran les genives i les dents dels nen usant una gasa humida o un didal de silicona que fa les vegades de raspall dental i que es pot trobar en les farmàcies.

Ja que els nen no adquireixen suficient habilitat manual fins als 7 anys, aproximadament, els pares hauran de supervisar el raspallat diari; d'una banda comprovant que la quantitat de pasta no excedeixi la indicada i, per un altre, ajudant als nens a raspallar-se correctament fins als 7 anys de edat.

 

Qué més haig de saber del fluor i el raspallat dental?

 

El raspallat dental amb pasta amb fluor és l'eḿtot ideal de la salut bucodental del nen, el seu ús és pràctic i barat. Una recomendació molt comú és que les dents dels nens han de netejar-se, almenys dues vegades al dia, durant dos minuts cada vegada i s'ha d'indicar als nens que escupin l'excés de pasta dentífrica i que no s'aclareixin la boca amb aigua després del raspallat, almenys, durant els 5 minuts següents. La vegada més important és a la nit. El raspallat de la nit ha de ser l'última cosa que faci el nens abans d'anar-se al llit. Ha d'evitar-se menjar després del raspallat i, si per distracció s'hagués menjat alguna cosa, hauria de procedir-se a un nou raspallat.