PRÒTESIS DENTALS

Què és el mes important en una pròtesis?

 

Recuperar la funcionalitat d'una boca és essencial per al benestar del pacient. Les funcions que han de restablir-se són: primer una masticació eficaç (eficient trituració dels aliments), sense que la pròtesi interfereixi en la deglució, ja que ambdues funcions influeixen directament en alguna cosa tan fonamental com l'és l'alimentació, i segon una fonètica adequada que permeti al pacient parlar amb normalitat.

 

Que tipo de protesis existen?

 

Las pròtesis poden ser:

  • Dentosoportadas: Aquelles que són suportades per les dents naturals que el pacient encara conserva. Les dents poden conservar íntegrament la seva estructura, o poden ser (en la gran majoria dels casos) dents prèviament tallades per l'odontòleg. Dentosoportadas són les pròtesis fixes.

  • Mucosoportades: Aquelles que se suporten sobre la geniva que és un teixit fibromucós. Les pròtesis completament *mucosoportadas són les típiques "dentadures postisses" (pròtesis completes de resina).

  • Dentomucosoportades: Aquelles que combinen els dos tipus de suports anteriorment esmentats, és a dir, se suporten tant en les dents romanents del pacient com sobre la geniva. Són les pròtesis de metall, les pròtesis parcials de resina, i les pròtesis mixtes.

  • Implantosoportades: Aquelles que són suportades per implants quirúrgics (pròtesis implantosoportades).

 

Com cuidar les pròtesis dentals?

 

  • Rentar la pròtesi després de cada menjar, usant un raspall de dents convencional o bé un raspall especial per a pròtesi, aplicant sabó o qualsevol tipus de rentavaixella líquid, després aclarir molt bé amb aigua. L'ús de pasta dentifrícia per netejar aquest tipus de pròtesi està contraindicat ja que provoca l'opacitat i deterioració de la capa externa de la pròtesi eliminant amb el temps la seva lluentor original, promovent la porositat del material, que en el futur facilitarà l'agregació de bacteris a la mateixa i amb si la formació de placa bacteriana i carrall. És important la higiene de la pròtesi així com de la pròpia boca per evitar la seva deterioració, males olors o la simple pèrdua de les característiques estètiques d'aquesta. Per això els odontòlegs els solem insistir en la necessitat de realitzar aquesta operació, si no després de cada menjar, almenys una vegada al dia.

  • Retirar la pròtesi per dormir, ja que és recomanable que els teixits de la boca descansin de la pressió a la qual es veuen sotmeses, almenys unes hores diàriament.

  • Mentre es mantingui la pròtesi fora de la boca, aconsellem conservar-la en aigua, ben sola, o ben afegint-li unes pastilles desinfectants preparades per a aquest menester. D'aquesta manera s'eviten cops i deformacions, al mateix temps que es conserven millor els materials dels quals estan fetes les pròtesis.

  • En corones i ponts fixos, el raspallat haurà realitzar-se d'igual manera que el d'una dentadura natural, existint fils dentals especialment dissenyats per a aquest tipus de pròtesi, sent recomanables també les esbandides bucals.