Riscos dels pírcings orals


La colocació de pírcings orals (llavi, llengua, frenillos) s'ha convertit en una moda, especialment entre els joves. No obstant això, abans d'optar per aquesta pràctica és important saber que poden implicar riscos per a la salut gingival i general. Aproximadament el 85% de les persones amb pírcings presenten algún tipus de lesió en la boca com a conseqüència dels mateixos. La part del pírcing orientada cap a l'interior bucal, malgrat ser una superfície arrodonida, és un cos extrany que, en parlar i/o menjar, produeix continus moviments i frecs contra la geniva, podent provocar una important recesió de la geniva, hipersensibilitat i pérdua d'os. Ademés, aquests elements poden formar grans nínxols bacterians a la zona, induint inflamació i infecció que, si persisteix sense un adequat tractament, podria fins i tot portar a la pérdua de la dent. En moltes persones amb pírcings orals sorgeixen gingivitis i periodontitis agressives; fins i tot, s'han relacionat alguns casos de endocarditis bacteriana amb la colocació d'aquests adorns. Afegir que, en estar confeccionats amb metall, hem de parlar també de la seva toxicitat i si hi ha altres metalls en la cavitat oral del galvanisme (corrents electromagnètics) que poden alterar els nostres sistemes reguladors i fer-nos emmalaltir A part de seguir una higiene oral extrema, els portadors de pírcings orals han de visitar freqüentment al seu dentista per detectar al més aviat possible els seus efectes negatius.

Entradas recientes